Condiţii generale de vânzare şi livrare

 

  1. Noţiuni generale

Condiţiile următoare se aplică vânzărilor si livrărilor efectuate de societatea noastră, cu excepţia diferitelor înţelegeri scrise, încheiate individual cu clienţii noştrii. Chiar dacă există relaţii economice permanente între societatea noastră şi diferiţi cumpărători, aceste condiţii se aplică, de asemenea, în toate acele cazuri în care noi nu pretindem explicit aplicarea lor. Prin trimiterea comenzii sale, cumpărătorul recunoaşte condiţiile noastre de vânzare şi livrare ca fiind obligatorii pentru el.

  1. Concluzia contractului

Ofertele noastre sunt trimise spre confirmare.
Comenzile trebuie transmise în scris si sunt obligatorii pentru noi numai dacă sunt urmate de confirmarea noastră scrisă. Toate modificările sau suplimentările comenzilor transmise de către cumpărător necesită confirmarea noastră scrisă. Comenzile nu pot fi revocate decât în cazul nerespectării angajamentelor luate de către societatea noastră prin transmiterea confirmării de livrare şi cu limitările expuse la punctele următoare.
În cazul unei livrări rapide, emiterea facturii înlocuieşte confirmarea de livrare.

  1. Preţuri

Preţurile noastre se înteleg franco-depozit, fără împachetare şi fără TVA.
Materialele necesare împachetării pot fi facturate ca şi cost.

  1. Condiţii de plată

Facturile emise de către societatea noastră pot fi plătite cu filă CEC sau bilet la ordin în termen de 30 zile de la data facturării, fără nici un discount. Plata cu ordin de plată sau alte modalităţi de plată se acceptă numai în cazuri individuale, după o prealabilă înţelegere scrisă.
Dacă cumpărătorul nu plăteşte factura conform acordului, suntem îndreptăţiţi să percepem şi să facturăm penalităţi în funcţie de rata dobânzii de referinţă a BNR sau la libera noastră alegere, o dobânda de 0,1% / zi de întârziere, pe perioada scursă de la data scadenţei facturii. Totalul penalităţilor poate depăşi valoarea facturată. Dacă cumpărătorul întârzâie plata cu mai mult de o săptămână sau dacă diferite circumstanţe apărute ne permit o îndoială justificată asupra eligibilităţii cumpărătorului, toate pretenţiile noastre devin imediat datorie pentru cumpărător, indiferent de orice înţelegere anterioară. În plus, suntem îndreptăţiţi, în astfel de cazuri, să cerem plata în avans ori garanţii pentru livrările ulterioare sau să refuzăm orice îndeplinire a contractului pentru perioada rămasă.
Refuzul plăţilor sau decalarea lor de către cumpărător, datorită unor posibile contra pretenţii disputate cu noi, este interzisă.

  1. Transferul riscului

  Transferul riscului asupra cumpărătorului se face imediat ce marfa părăseşte societatea noastră.
 Dacă livrarea este decalată datorită unorcircumstanţe atribuite cumpărătorului, transferul riscului asupra cumpărătorului are loc din ziua în care a fost pregătit coletul.

  1. Termen de livrare

Termenul de livrare începe din momentul trimiterii confirmării noastre de comandă, dar nu înainte de primirea comenzii scrise cu acceptarea condiţiilor de plată şi livrare, respectiv efectuarea plăţilor (acolo unde se pretinde plata în avans).
Termenul de livrare este satisfăcut dacă articolele livrate părăsesc societatea noastră în limita de timp comunicată prin confirmarea noastră de comandă sau dacă în acest timp cumpărătorul a fost notificat să ridice coletul pregătit pentru livrare.
Termenul de livrare este extins în mod corespunzător în cazul ivirii unor conflicte de muncă (în special în cazul grevelor) si a închiderii societăţii din diverse motive, dar şi în cazul ivirii unor situaţii neprevăzute, independente de voinţa noastră, dacă astfel de situaţii pot fi dovedite ca având o influenţă considerabilă asupra posibilităţii noastre de a livra bunurile comandate în limita de timp comunicată prin confirmarea noastră de comandă. Aceasta se aplică şi atunci când mai sus amintitele cauze apar la subcontractori.
Circumstanţele mai sus amintite nu ni se pot, deasemenea, imputa dacă apar în timpul unei întârzieri deja existente. În cazurile importante, vom notifica cumpărătorul asupra începutului şi sfârşitului unor astfel de situaţii.
Cumpărătorul este îndreptăţit să aleagă un alt termen de livrare sau să anuleze comanda / contractul dacă mărfurile comandate nu sunt livrate în termenul de livrare din confirmarea noastră de comandă.

  1. Dreptul de proprietate

Articolele livrate rămân proprietatea noastră, dar sub menţiunea punctului 5 din prezentul act, până când toate obligaţiile financiare ale cumpărătorului către societatea noastră s-au stins (plăţi în avans, încasare file CEC sau BO emise de către cumpărător).
Cumpărătorul este îndreptăţit să vândă bunurile reţinute în proprietatea noastră prin activităţi legale obişnuite de vânzare. Cumpărătorul nu le poate depune ca garanţie înainte ca toate datoriile financiare către societatea noastră să fie încheiate. În cazul unor sechestre sau confiscări de către o a treia parte, cumpărătorul trebuie să ne notifice imediat.
Orice modificare a bunurilor livrate efectuată decătre cumpărător se face pe răspunderea acestuia
Dreptul nostru de proprietate asupra bunurilor este neatins de astfel de modificări.
În cazul revânzării articolelor livrate reţinute în proprietatea noastră, cumpărătorul ne cedează preţul de vânzare pretins clientului său sau unei a treia părţi cu toate drepturile subordonate, fără a fi necesar un act suplimentar de transfer.
Dacă comportamentul cumpărătorului aduce prejudicii contractului încheiat între cele două părţi, suntem îndreptăţiţi să recuperăm articolele livrate după o prealabilă atenţionare a acestuia, iar cumpărătorul este obligat să le returneze pe cheltuiala sa. Invocarea reţinerii în proprietatea noastră şi a confiscării de către societatea noastră a articolelor livrate nu constituie o anulare a contractului, în afara cazului în care se aplică legea restituirii prevăzută în Codul comercial.
Dacă valoarea garanţiilor date nouă de către cumpărător depăşeşte cu un total mai mare de 20 %, atunci, la cererea cumpărătorului şi la libera noastră alegere, suntem obligaţi să returnăm diferenţa de garanţii.

  1. Garanţia

  Cumpărătorul trebuie să verifice bunurile şi săraporteze imediat în scris orice deficienţă sau nepotrivire, în termen de maxim 7 zile de la primirea bunurilor. Orice deficienţă constatată trebuie raportată imediat după descoperire.
Pentru a verifica deficienţa raportată trebuie să ni se pună la dispoziţie o mostră. Verificarea trebuie să se realizeze fără întârziere dacă cumpărătorul formulează clar imediata utilizare a bunurilor livrate. În cazul posibilităţii pierderii garanţiei, nimic nu trebuie modificat la articolele reclamate fără prealabila noastră încuviinţare în scris.
Bunurile care după trei luni de la livrare sunt clasate ca inutilizabile în urma verificărilor noastre, datorită deficienţelor de fabricaţie sau de construcţie, sunt înlocuite gratuit la sediul societăţii noastre. Plata transportului la sediul societăţii noastre şi a costurilor de asamblare/dezasamblare cad în sarcina cumpărătorului. Bunurile înlocuite devin proprietatea noastră.
Dacă pe nedrept refuzăm să eliminăm deficienţele sau să înlocuim piesele dovedite inutilizabile, cumpărătorul ne poate comunica o perioadă adiţională de graţie şi dacă şi aceasta expiră fără rezolvarea problemelor expuse, cumpărătorul poate cere anularea comenzii sau o reducere de preţ, oricare dintre variante fiind la libera sa alegere. Plângerile suplimentare formulate de către cumpărător, în special pentru compensarea costurilor de prelucrare, instalare sau dezinstalare, sau pentru daune care nu au legătură ele însele cu produsele livrate, sunt excluse.
Suntem răspunzători, de asemenea cu aceleaşi limitări, pentru neconcordanţa caracteristicilor garantate de către producător. Suntem datori să îndeplinim cumpărătorului obligaţiile ce ne revin din garanţia acordată acestuia.
Dreptul cumpărătorului de a formula plângeri ceintră sub incidenţa garanţiei, şi implicit garanţia pentru mărfurile comercializate, este limitat / limitată la şase luni de la data livrării.           

  1. Limitarea răspunderilor generale

În toate cazurile în care se pretinde compensarepe baza contractului, acceptăm răspunderea numai dacă neglijenţa conducerii noastre sau altor angajaţi poate fi dovedită.
Dacă ne asumăm obligaţia contractuală să verificăm produsele noastre pentru constatarea caracteristicilor tehnice comunicate anterior, atunci suntem răspunzători pentru fiecare greşeală, dar numai dacă dauna se datorează în totalitate acestor neconcordanţe, nu şi reglajelor de test făcute de cumpărător.
  SC SELDOR SRL este pe deplin exonerată derăspunderile contractuale în cazul producerii unor evenimente considerate de legea română ca fiind cazuri de forţă majoră. Cazul de forţă majoră se dovedeşte şi se comunică în scris celeilalte părţi conform legii.

  1. Litigii

Orice litigii care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă de către părţivor fi remise instanţelor judecătoreşti din Tg. Mureş.

 

despre noi   |   produse   |   servicii   |   conditiii   |   contact

SC Seldor SRL  © 2007 Toate drepturile rezervate